JALOR Style, her çözüm için dolgu.

Bu alandaki en son gelişmeler çok işlevli dolgu maddelerinin, şu anda mümkün olanların en iyi versiyonu olduğunu göstermiştir, fakat Jalor özel nitelikleriyle ayrıcalıklı bir üründür:

  • Hayvansal kökenli olmaması: biyo-fermentasyon ile sentezi enmiş sodyum hyaluronat

  • Çift eylemli, yüksek konsantrasyonlu dolgu: 23mg/1ml çapraz bağlanmış hyaluronik asit ile biyo-uyarıcı serbest hyaluronik asit

  • Ultra yüksek molekül ağırlıklı ürün (3 milyon Dalton): çapraz bağ ile bu özellik, maksimum hyaluronidaz ile degradasyona karşı direncin artışını sağlar ve böylelikle dokuda ürünün kalma süresini en üst düzeye çıkarır

  • Çapraz bağ ile Butanediol Diglyddyl Ether (BDDE): evrensel olarak diğer çapraz bağlama maddelerinin hepsinden daha az toksin olduğu kabul edilmiştin bu da alerji riskinin en aza indirgenmesini sağlar.

Teknik Özellikler

İçerik ................................................ 1ml

Konsantrasyon HA .......................  23mg/ml

Stabilize ajan ................................   gisera 20mg/ml

Molekül ağırlığı .............................   MNL    di Dalton

İğneler .............................................   2x 27G

STYLE