NEPRINOL AFD

 

 

NEPRINOL, SAĞLIKLI KAN DOLAŞIMI VE İMMÜN FONKSİYONLARINI DESTEKLEYEN

SİSTEMİK ENZİMLER VE ANTİOKSİDANLAR İÇEREN BİR KARIŞIMDIR.

 

Neprinol'ün vejeteryan enzim karışımının, önde gelen hayvan bazlı enzim formülasyonlarından

%500 daha fazla fibrinolitik olduğu test edilmiştir. Neprinol'ün sistemik enzim karışımı,

sindirim enzimlerine benzer, ancak gastrointestinal sistemden ziyade kan dolaşımını kullanır.

Neprinol, sağlıklı Endojen Kan Parçacıkları (EBP) seviyelerini destekler. EBP'ler çürümüş hücreler, fibrin, yağ proteinleri ve normalde kanda biriken diğer istenmeyen maddeler olabilir. Neprinol'un içeriğindeki gibi sistemik enzimler, vücudun bu EBP'lerinin doğal olarak saflaştırılmasını, sağlıklı karaciğer fonksiyonlarının ve sağlıklı inflamatuar düzeylerin korunmasını sağlar. EBP'leri sağlıklı bir seviyede tutmak optimal bağışıklık ve dolaşım sistemi için gereklidir. Etkinlik hekimler ve hastalar için büyük önem taşımaktadır ve Neprinol bu endişeyi sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilecek kanıtlanmış bir etkiyle ele almaktadır. Neprinol'ün enzimleri, domuz ve inek gibi hayvanlardan türetilen tipik hayvansal kaynaklı sistemik enzimlerden oldukça farklıdır. Neprinol'daki enzimler, vejeteryan ve özel olarak seçilmiş etkili mikrobiyal suşların bir kombinasyonudur. Bu bileşenler son derece güçlü olmasına rağmen, vücut tarafından kolayca tolere edebilir. Neprinol, hem klinik kullanım hem de tedavi amaçlı uygulamalar için önerilir.

Neprinol üzerinde yapılan klinik araştırmalar da dahil olmak üzere son tıbbi gelişmeler, kardiyovasküler sistemden zararlı maddelerin temizlenmesini desteklemek için sistemik enzimlerin kullanılmasına yol açmıştır. Bu da düşük EBP seviyeleri sağlayarak, sağlıklı inflamatuar sonuçları vererek bununla ilişkili olarak yaşanan eklem rahatsızlığı ve sertliği ile ilgili sıkıntıları giderir. Sağlıklı, EBP’si azaltılmış kan da nispeten normal kan gibi pıhtılaşma faktörlerine sahiptir. Enzimler, sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler ve hasarlı dokuların onarılmasını destekler ve hatta daha dikkat çekici bir şekilde, etkinliklerini sürdürmek için zamanla daha küçük dozlara ihtiyaç duyarlar.

Sistemik enzim ürünleri, kullanımları çoğu gıda takviyelerinden daha geriye gitmesine rağmen, az kullanılan diyet ürünleri olmaya devam etmektedir. Yaşlandıkça, enzim ihtiyacımız önemli ölçüde artmaktadır. Enzimler, kuvvetli bir bağışıklık sistemi, sağlıklı eklemler, iyi bir dolaşım sistemi ve yaralanmalara karşı denge sağlamak için gereklidir. Neprinol'daki tüm enzim bileşenleri, doğası gereği insan vücudu tarafından üretilenlerden biyokimyasal olarak daha etkili olan sadece vejeteryan kaynaklardan elde edilmiştir. Neprinol ile takviye, bu kayıp ve değerli enzimlerin yerini alabilir. Uygun diyet ve egzersiz ile birleştirildiğinde, geniş bir yelpazedeki sağlık sorunlarına karşı savunmasızlığı büyük ölçüde azaltır.

 

 

FİBRİN SAVUNMA

 

Fibrin, skar dokusu ve trombüs oluşumundan sorumlu insan vücudunda oluşan bir proteindir. Neprinol, vücuttaki fibrin seviyelerini spesifik olarak ele alan fibrinolitik (fibrin parçalayıcı) enzimlerin bir karışımını içerir. Vücudumuz normalde kanda bulunan birçok kan plazması proteinlerini ve kan pıhtılarını azaltan önemli bir enzim olan plazmini yeterli seviyelerde salgılar. Plazmin, kendi doğal kan sulandırıcımızdır, gereksiz birikmiş proteinleri yok ederek normal kan akışkanlığını sağlamaktan sorumludur. Fazla fibrinin azaltılması için normal işlem, Neprinol'da bulunanlar gibi fibrinolitik enzimler alınarak artırılabilir.

 

HİPER KOAGÜLASYON & FİBRİN SAVUNMA

 

Enzimler misyonu olan proteinler olarak düşünülebilir. Sağlığınız söz konusu olduğunda, bir enzimin arayabileceği ve imha edebileceği en güçlü hedeflerden biri fibrin adı verilen lifli bir proteindir. Neprinol fibrin çözücü enzimlerden serrapeptaz, nattokinaz ve bromelain’in yanı sıra diğer doğal fibrin çözücü bileşenlerin güçlü bir kombinasyonunu içerir. Bu yüzden Neprinol AFD - Advanced Fibrin Defense olarak bilinir. Fakat vücudun neden fibrine karşı kendini savunmaya ihtiyacı olduğunu anlamak için öncelikle proteinin kendisiyle ilgili biraz daha fazla bilgi edinmemiz gerekir.

FİBRİN

Fibrin, kan pıhtılaşması ve skar dokusunun oluşumunda önemli bir rol oynayan çözünmez bir proteindir. Kan pıhtılaşma işlemi sırasında, çözünebilir protein fibrinojen çözünmez fibrine dönüşür ve daha sonra hasarlı kan damarının içine yerleşir. Fibrin şeritleri daha sonra hasarlı damarın yaması için gerekli olan tüm malzemeleri sertleştiren ve yakalayan ağ benzeri bir jele dönüştürür. Bu bir kan pıhtısının yapısal çerçevesidir. Açıkçası, fibrin iyileşme sürecinde hayati bir rol oynar; bununla birlikte, fibrin’in aşırı üretimi olduğunda, vücutta tehlikeli ve gereksiz kan pıhtılarının oluşumuna yol açabilir [1]. Aşırı fibrine yol açabilecek faktörden biri yaşlanmadır.

 

Yaşlandıkça, kanımızdaki fibrinojen konsantrasyonu artar [2]. Yüksek fibrinojen seviyeleri fibrin üretimini arttırır ve fibrin kan damarlarında birikmeye başladığında, genellikle kan pıhtılarının oluşumuna yol açar [3]. Sağlıklı bireyler genellikle fibrin kan pıhtılarını parçalayan bir enzim olan plazmine yeterli seviyede sahiptirler. Ne yazık ki, yaşlandıkça plazmin üretimi yavaşlar, böylece fazla fibrinin atılma süreci zorlaşır. Bunun sonucu kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi, inme, pulmoner emboli, derin ven trombozu (DVT) ve diğer ilişkili bozukluklar olabilir [4,8].

FİBRİNE BAĞLI DİĞER HASTALIKLAR

Vücutta aşırı fibrin birikmesi kan pıhtılarının oluşumundan daha fazla sağlık sorunlarına neden olabilir. Fibrin ayrıca multipl skleroz [27,28] ve astım [29] gibi bir dizi kronik ve ilerleyici hastalığa da bağlanmıştır. Sonuç olarak, Neprinol'ün fibrin-azaltıcı enzimleri iyi bir tedavi seçeneğidir [1,30].

 

Enzimler kullanılarak fibrini parçalamak, Peyronie hastalığı (Penisin üzerinde sert plakların oluşması ile peniste şekil bozukluğu oluşturan bir hastalıktır)gibi tedavi edilmesi zor olan birçok olguya da yardımcı olabilir. Dupuytren kontraktürü (parmaklarda hareket kısıtlılığı) ve Ledderhose hastalığı (ayak ağrıları). Tüm bu durumlar doku elastikiyeti kaybı ile karakterize edilir, bu da doku yırtılmasına, daha sonra kanamaya, pıhtı oluşumuna ve fibrin birikimine yol açar. Fibrin parçalayan enzimler almak hasar ve kanamanın olduğu yerlerde oluşan yara dokusu miktarını zaman içinde azaltabilir [1].

 

Son olarak, fibrini eritmek için kullanılan enzimler kanser önleme ve tedavisinde de bir rol oynayabilir. Kanser hücreleri sıklıkla bir fibrin kaplamasıyla çevrilidir [31]. Araştırmacılar, fibrinin bu anormal hücreler için bir çeşit kamuflaj sağladığını ve bağışıklık sistemi tarafından yok edilmelerine izin vermediğini düşünmektedirler. Bu fibrin kaplamanın parçalanmasıyla, vücutta kalıcı olmadan bu kanser hücrelerini vücudun tespit edip yok edebilmesi mümkündür.

ADVANCE FIBRIN DEFENCE (AFD)

 

Gördüğünüz gibi, fazla fibrin vücutlarımızda hasara yol açabilir, özellikle yaşlandıkça ve doğal enzim üretimimiz azaldıkça. Neprinol, fibrin seviyelerini kontrol altında tutmak için tasarlanmış aktif-fibrin enzimlerini bir kombinasyonudur. Neprinol, aşırı fibrinin zararlı etkilerinden muzdarip veya bunu önlemek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir.

BROMELAIN

Bromelain, bir dizi fibrin parçalayan enzim içeren ananastan elde edilen bir ekstrakttır [17,18] ve fibrin- seviyesini azaltan enzimler içerir [19]. Bromelainin plazminojenin plazmine dönüşümünü arttırdığı araştırmalarla gösterilmiştir [20-22]. Ayrıca fibrinojenin fibrine dönüşmesini de önlediği gösterilmiştir [17]. Abcak, nattokinazın aksine, bromelain zaten oluşmuş olan fibrin kümelerini çözemez [17].

SERRAPEPTASE

Serrapeptase, Neprinol'ün fibrin savunmasının bir başka önemli bileşenidir. Serrapeptase ipek böceğinden izole edilen bir protein-azaltıcı enzimdir [25]. Önemli anti-inflamatuar ve fibrin azaltma özelliğine sahiptir [26],

bu da, kardiyovasküler hastalık ile ilişkili kan pıhtı oluşumunu önlemek için ideal bir çözüm sunar.

NATTOKINASE

Nattokinase, Japonya'da popüler olan fermente soya fasülyesi "peyniri”, Natto’dan elde edilen bir enzimdir [10]. Nattokinase’nin fibrini parçalayabilme yeteneği, 12'den fazla çalışmada test edilmiştir [11] ve Nattokinase’nin test edilen 200'den fazla gıda arasında en güçlü fibrin düşürücü enzim olduğu gösterilmiştir [3].

 

Araştırmacılar Nattokinse’nin plazmin ile aynı şekilde çalıştığını görmüşlerdir [3], bu da Nattokinase’nin kan pıhtılarınının bir arada olup olmadığına veya skar dokusunun bir parçası olduğuna bakmadan fibrini tam olarak çözdüğü anlamına gelir [12]. Bununla birlikte, Nattokinase fibrin yok etme yeteneklerini daha da arttıran Plazminojen Aktivatör Inhibitörünün (PAI-1) aktivitesini de engeller [9,13].

Plazminojen, vücudun fibrin çözücü enzimi olan plazmine dönüşür. Ancak, dönüştürme işlemi PAI-1 tarafından etkisizleştirilir. Bu nedenle yüksek düzeylerdeki PAI-1 fibrin yıkımını ve çözünümünü azaltır [14]. Nattokinase, PAI-1'i bloke ederek fibrin yıkımını arttırır, böylece daha fazla plazmin üretilir.

Çünkü Nattokinase sadece tehlikeli kan pıhtılarının oluşmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda oluşmuş olan pıhtıların çözülmesine de yardımcı olur. Sonuç olarak, kardiyovascüler hastalıkları önlemek için oral Nattokinase takviyeleri önerilir [15]. Nattokinase, yüksek riskli hastalarda, piyokojenol ile kombinasyon halinde Derin Ven Trombozu (DVT) riskini de azalttığı gösterilmiştir [16].

 

ÖNERİLEN KULLANIM

Yemek arası veya doktorunuz tarafından belirtilen şekilde 250gr su ile 1 ila 4 kapsül alın. Tedavi amaçlı sonuçlar için günde üç kez 3 veya 4 kapsül alın.

 

Uyarı:  Kan sulandırma ilaçları kullanıyorsanız veya hamileyseniz veya emziriyorsanız bu ürünü doktorunuzun onayı olmadan kullanmayın.

 

İÇERİK

Nattokinase

Normal kan akışkanlığımızı ve normal kardiyovasküler sağlığın korunmasına yardımcı olabilecek

Bacillus subtilis fermentasyonundan elde edilen fibrinolitik bir enzimdir.

Serrapeptase

Güçlü fibrinolitik aktiviteye sahip bir proteolitik (protein sindiren) enzim, sağlıklı fibrin konsantrasyonlarını destekler. Klinik olarak sağlıklı mukus viskozitesini desteklediği ve fiziksel stres sonrası normal iyileşmeyi desteklediği kanıtlanmıştır.

 

Lipase

Sistemik olarak kullanıldığında, bu enzim kandaki yağları sindirir ve yağları, ifade edilebilecek veya enerji olarak tutulabilecek yağ asitlerine dönüştürmeye yardımcı olur.

 

Protease

Kanımızın sağlığında önemli bir rol oynayan bir proteolitik enzimdir. Ayrıca sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemeye ve dolaşım sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

 

Amla

Hint bektaşi üzümünden elde edilen amla, tannik asit, glukoz, selüloz ve kalsiyum içerir. Amla,

pH dengesini korumaya yardımcı olur ve doğal olarak elde edilen C vitamini konsantrasyonuna sahiptir.

 

Papain

Papayadan türetilen, aşırı eksersizden sonra normal iyileşmeyi sağlayan ve enflamasyonu azaltan bir proteolitik enzim.

 

Rutin

Güçlü kılcal damarları ve bağ dokusunu ve aynı zamanda sağlıklı kan damarlarını korumaya yardımcı olan bir flavonoid (bitki pigmenti).

 

Co-Q10

Serbest radikallerin çoğalmasını azaltan ve Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen Co-Q10, normal kardiyovasküler fonksiyonun sürdürülmesini desteklemeye yardımcı olur ve enzimlerin vücutta çalışması için gerekli olan bir koenzimdir.

 

Magnesium

Sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi destekler ve hücre onarımı, hormonlar ve düzenli kalp atışı için gereklidir. Magnezyum ayrıca artan stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

 

Neprinol süt, glüten ve soya alerjenlerinden arınmıştır.

 

YAPAY RENKLER VEYA KORUYUCULAR YOKTUR.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERE KALDIRIN.

SERİN, KURU BİR YERDE VE KAPAĞI KAPALI OLARAK SAKLAYIN.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

NEPRINOL NEDİR?

Neprinol, vücudunuzdaki fibrinin zarar verici etkilerine karşı özel olarak formüle edilmiş Serrapeptase, Nattokinase, Proteaz, Lipaz, Bromelain, Papain, Rutin, Amla ve diğer proteolitik enzimlerin bir kombinasyonudur. Neprinol, bağışıklık ve dolaşım sistemlerini güçlendirmek, sağlıklı bir inflamatuar seviyesini korumak ve vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek için kullanılır. 

 
ENZİM NEDİR?

Enzimler, biyokimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi gören proteinlerdir (veya protein bazlı moleküller). Her enzimin, bir kilit ve bir anahtar gibi düşünülebilecek bir substrat olarak bilinen özel bir reaktanı vardır. Alt tabakayı sadece belirli bir enzim (veya anahtar) reaksiyona sokar (veya açar). Bu, enzimler vücuttaki zararlı proteinler ile reaksiyona girerek gerekli ve hayati dokuyu parçalayamamalarını sağlar. 

SİSTEMİK ENZİM NEDİR?

Enzimler kan dolaşımına girdiğinde, "sistemik” veya tüm vücut boyunca çalışırlar. Enzimleri aç karnına almak, üst sindirim sürecini atlayarak ve bağırsaktan kan dolaşımına girecekleri için sistematik olarak çalışmasını sağlar. Sistemik enzimler sindirim enzimlerine benzer, ancak belirli enzimler Serrapeptase ve Nattokinase gibi, reaksiyona girdikleri malzemelere bağlı olarak sindirime karşı sistemik aktivite için tasarlanmıştır. Bu iki enzim, Fibrin olarak bilinen maddenin parçalanmasını sağlar.

FİBRİN NEDİR?

Fibrin, insan vücudunda, genel sağlığımız için önemli bir rol oynayan doğal bir proteindir. Fibrin, skar dokusu oluşumundan sorumludur ve yaralanmaya bir tepki olarak üretilir. Vücudumuz doğal olarak, fibrin düzeylerini sağlıklı seviyelerde tutmak için aşırı fibrini çözmek ve parçalamak üzere enzimler (temel olarak plazmin) ile sağlıklı bir şekilde korur. Fibrin vücutta biriktiğinden, birçok sağlıksız duruma neden olabilir.

NEDEN NEPRINOL?

Yaşlandıkça, doğal enzim üretimimiz azalır ve enzimlere olan ihtiyaç giderek artar. Bu enzimleri takviye ederek desteklemek, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek enzim eksiklikleri ile mücadeleyi sağlar. Bu enzimlerin sağlıklı seviyeleri, vücutta, sağlıklı bir bağışıklık sistemi, sağlıklı eklemler, uygun dolaşım ve yaralanmaya genel olarak dengeli bir reaksiyon sağlamaya yardımcı olur.NEPRINOL NASIL ÇALIŞIYOR?

 

Vücudun azalan enzimlerini takviye ederek ve yenileyerek, Neprinol en temel biyokimyasal ihtiyaçlarımızdan birini sağlar. Vücudun doğal fibrinolitik enzim seviyelerini destekler ve böylece sağlıklı fibrin seviyelerini korumaya yardımcı olur.

 

NEPRINOL KAPSÜLLERİ ENTERİK KAPLAMALI MIDIR?

Enterik kaplamalar, enzimleri ve diğer takviyeleri mide asidinden korumak için tasarlanmıştır. Bu kaplama işleminde ftalat olarak bilinen plastik benzeri kimyasallar sıklıkla kullanılır. Fitalatlar aslında Avrupa ve Meksika'daki çocuk oyuncaklarında yasaklandı.Arthur Andrew Medical bunun yerine tamamen doğal, kimyasal içermeyen Asit Zırhı bir kapsül geliştirdi. Bu kapsüller sızıntıyı önlemek için mikro dişli kilitleme mekanizmasına sahip, ekstra kalın bir selüloz tabakasından (sebze kapsüllerinden) oluşur. Asit Zırh kapsüller, potansiyel olarak zararlı kimyasallar kullanılmadan kapsülün içeriğinin bir saate içinde yavaş yavaş serbest kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

  

NEPRINOL GÜVENLİ MİDİR?

Neprinol gibi sistemik enzimlerin kullanılmasından doğan ciddi ya da olumsuz yan etkiler bildirilmemiştir. Klinik çalışmalar, bu enzimlerin aşırı dozlarının bile toksik olmadığını göstermiştir. Kan inceltici ilaç kullanıyorsanız, Neprinol almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

 

NEPRINOL’Ü DİĞER TAKVİYELERLE BİRLİKTE ALABİLİR MİYİM?

Neprinol’ü diğer diyet takviyeleri ile birlikte güvenle kullanılabilirsiniz.

NEPRINOL’ÜN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI NE KADAR SÜRER?

Her insan farklı olsa da, bazıları sistemik enzimlerin etkilerini 45 dakika gibi kısa bir sürede hissettiğini bildirmiştir.Tedavi rejimleri için ilerleme bazıları için yavaş bazıları için daha hızlı olabilir. Tipik olarak,ürünün en az bir aylık süreyle kullanılması önerilir;en iyi sonuçlar bir ile üç ayarasında oluşur.

 

REFERANSLAR:

1.Meletis CD, Barker JE. Therapeutic enzymes: using the body's helpers as healers. Alt Comp Ther. 2005;74-77.

2.Meade TW. Fibrinogen and cardiovascular disease. J Clin Pathol. 1997;50:13-15.

3.Milner M, Makise K. Natto and its Active Ingredient Nattokinase: a potent and safe thrombolytic agent. Alt Comp Therap. 2002;8(3):157-164.

4.Koenig W. Fibrin(ogen) in cardiovascular disease: an update. Thromb Haemost. 2003;89:601-609.

5.Lefevre M, Kris-Etherton PM, Zhao G, Tracy RP. Dietary fatty acids, hemostasis, and cardiovascular disease risk. J Am Diet Assoc. 2004;104:410-419.

6.Kannel WB. Overview of hemostatic factors involved in atherosclerotic cardiovascular disease.Lipids. 2005;40:1215-1220.

7.Eidelman RS, Hennekens CH. Fibrinogen: a predictor of stroke and marker of atherosclerosis.Eur Heart J. 2003;24:499-500.

8.Nesheim M. Myocardial infarction and the balance between fibrin deposition and removal. Ital Heart J. 2001;2:641-645.

9.Fujita M, Hong K, Ito Y, et al. Thrombolytic effect of nattokinase on a chemically induced thrombosis model in rat. Biol Pharm Bull. 1995;18:1387-1391.

10.Sumi H, Hamada H, Tsushima H, Mihara H, Muraki H. A novel fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable cheese Natto; a typical and popular soybean food in the Japanese diet.Experientia. 1987;43:1110-1111.

11.Pais E, Alexy T, Holsworth RE Jr, Meise HJ. Effects of nattokinase, a pro-fibrinolytic enzyme, on red blood cell aggregation and whole blood viscosity. Clin Hemorheol Microcirc. 2006;35:139-142.

12.Sumi H, Hamada H, Nakanishi K, Hiratani H. Enhancement of the fibrinolytic activity in plasma by oral administration of nattokinase. Acta Haematol. 1990;84:139-143.

13.Suzuki Y, Kondo K, Matsumoto Y, et al. Dietary supplementation of fermented soybean, natto, suppresses intimal thickening and modulates the lysis of mural thrombi after endothelial injury in rat femoral artery. Life Sci. 2003;73:1289-1298.

14.Hamsten A, de Faire U, Walldius G, et al. Plasminogen activator inhibitor in plasma: risk factor for recurrent myocardial infarction.Lancet. 1987;2:3-9.

15.Hsia C-H, Shen M-C, Lin J-S, et al. Nattokinase decreases plasma levels of fibrinogen, factor VII, and factor VIII in human subjects. Nutr Res. 2009;29:190-196.

16.Cesarone MR, Belcaro G, Nicolaides AN, et al. Prevention of venous thrombosis in long-haul flights with Flite Tabs: The LONFLIT-FLITE randomized, controlled trial. Angiology. 2003;54:531-539.

17.Maurer HR. Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use. Cell Mol Life Sci.2001;58:1234-1245.

18.Pirotta F, de Giuli-Morghen C. Bromelain: antiinflammatory and serum fibrinolytic activity after oral administration in the rat. Drugs Exp Clin Res. 1978;4:1-20.

19.Ako H, Cheung AH, Matsuura PK. Isolation of a fibrinolysis enzyme activator from commercial bromelain. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1981;254(1):157-167.

20.Maurer HR, Eckert K, Grabowska E, Eschmann K. Use of bromelain proteases for inhibiting blood coagulation. Patent WO PCT/EP 98/04406. 2000.

21.De-Giuli M, Pirotta F. Bromelain, interaction with some protease inhibitor and rabbit specific antiserum. Drugs Exp Clin Res. 1978;4:21-23.

22.Smyth RD, Brennan R, Martin GJ. Systemic biochemical changes following the oral administration of a proteolytic enzyme, bromelain. Arch Int Pharmacodyn. 1962;136:230-236.

23.Taussig SJ. The mechanism of the physiological action of bromelain. Med Hypotheses. 1980;6(1):99-104.

24.Felton GE. Fibrinolytic and antithrombotic action of bromelain may eliminate thrombosis in heart patients. Med Hypotheses. 1980;6(1):1123-1133.

25.Sandhya KV, Devi SG, Mathew ST. Quantitation of serrapeptase in formulations by UV method in the microplate format. Curr Drug Deliv. 2008;5(4):303-305.

26.Mazzone A, Catalani M, Costanzo M, et al. Evaluation of Serratia peptidase in acute or chronic inflammation of otorhinolaryngology pathology: A multicentre, doubleblind, randomized trial versus placebo. J Int Med Res. 1990;18:379-388.

27.Sobel RA, Mitchell ME. Fibronectin in multiple sclerosis lesions. Am J Pathol.1989;135:161-168.

28.Gveric D, Hanemaaijer R, Newcombe J, van Lent NA, Sier CF, Cuzner ML. Plasminogen activators in multiple sclerosis lesions: implications for the inflammatory response and axonal damage. Brain.2001;124(Pt 10):1978-1988.

29.Pretorius E, Oberholzer HM. Ultrastructural changes of platelets and fibrin networks in human asthma: a qualitative case study. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009;20(2):146-149.

30.Akassoglou K, Adams RA, Bauer J, et al. Fibrin depletion decreases inflammation and delays the onset of demyelination in a tumor necrosis factor transgenic mouse model for multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci USA. 2004;101(17):6698-6703.

31.Bardos H, Molnar P, Csecsei G, Adany R. Fibrin deposition in primary and metastatic human brain tumours. Blood Coagul Fibrinolysis. 1996;7:536-548.

Untitled.jpg