EASYAL

EASYAL yüksek viskoelastik özelliklere sahip bir tampon solüsyonu hyaluronik asit sodyum tuzu içeren ve son derece saflaştırılmış 1000 ila 1500 KDalton arasında bir molekül ağırlığına sahip enjekte edilebilir bir üründür.

Bu ürünün iki versiyonu bulunmaktadır: 40 mg/2 ml (% 2) ve 80 mg/4 ml (% 2). Sodyum hyaluronat ürünün viskoelastik özelliklerini veren sinoviyal sıvının en önemli bileşenini temsil eder.

EASYAL ürününün içindeki sodyum hyaluronat, herhangi bir kimyasal işlemin bulunmadığı, fermantasyon yoluyla elde edilmiştir.

Ürün, steril apirojenik solüsyonu ile doldurulmuş tek kullanımlık hazır cam şırınga formundadır. Eklemlerin rheumatik ve dejeneratif hastalıklarında, hyaluronik asit miktarında bir azalma ve sinoviyal sıvının viskozitesinde bir düşüş oluşur. Bu da eklem fonksiyonunun bozulmasına ve ağrılara neden olur. Hyaluronik asitin intraartiküler uygulaması ile sinoviyal akışkan maddenin viskoelastik özellikleri geri kazanılır ve eklem hareketlerinde önemli bir artış ile ağrı ve inflamatuar etkilerde azalma gerçekleşir.

 

EASYAL2 40mg/2ml protokolü ağrı ve şişme azalımını belirlemek ve eklem fonksiyonunu yeniden kazanmak için 3 haftalık enjeksiyonlar halinde kullanılır.

EASYAL4 80mg/4ml protokolü ağrı ve şişme azalımını belirlemek ve eklem fonksiyonunu yeniden kazanmak için tek enjeksiyon olarak kullanılır.

 

EASYAL kolaylıkla tolere edilebilme özelliği ve sadece eklem düzeyindeki etkisi ile herhangi bir sistemik eyleme gerek kalmadan eklem içine enjekte edilebilir.

KONDROPATİ ve VİSKOSUPLEMENTASYON

Kıkırdak, tüm eklem kemiklerini saran pürüzsüz, esnek ve eklemlerin birbirlerine karşı sürtünmeden kaymasını sağlayan bir dokudur; yaşlanmadan, obezitenin eklemler üzerindeki aşırı yükünden ve özellikle eklemlerin çok kullanıldığı işlerden kaynaklanan doğal bir dejenerasyona tabidir. Eklemler ile ilgili en yaygın kronik dejeneratif hastalıklardan biri olan kondropati, lokal dejeneratif, post-travmatik, iatrojenik (NSAID veya kortikostreoidler) olabilir. Kondropati, yavaş ve kademeli olarak eklem kıkırdağını değiştirir ve sonunda yok olmasına yol açar. Hasta eklemlerinde kalıcı veya tekrarlayan ağrı yaşar ve etkilenen bölgelerdeki hareketi sınırlanır; bu hastaların eklemlerinde sinoviyal akışkan maddenin viskoelastik kapasitesinde önemli bir azalma olur ve bu da normal olarak hastanın yaşam kalitesinde azalma ile sonuçlanır.

 

Hastalığın bu tür çok modelli semptomlarının hafifletilmesini amaçlayan bir şekilde:

•    Kas rehabilitasyonu ve fiziksel stresin azaltılması gibi ilaçsız tedaviler

•    NSAID ve analjeziklere dayalı sistemik ilaç tedavileri

•    Hyaluronik asit (viskosupleman- tasyon) ile kortizon ve eklem içi tedavilerinin enjeksiyonu gibi lokal ilaç tedavileri, hyaluronik asit enjeksiyonu, anında eklem sıvısının kayganlaştırıcı ve şok emici olarak çalışmasını sağlama etkisine sahiptir. Hyaluronatların enjeksiyonunu içeren bu tedavi ağrıyı azaltır ve eklem hareketliliğini artırır; inflamatuar hücrelerin ve mediatörlerin penetrasyonunu azaltır, bu nedenle sadece dokulara karşı tedavi edici değil, aynı zamanda önleyici etkiye sahiptir.

 

 

 

 

 

KULLANIM TALİMATLARI

Önceden doldurulmuş tek kullanımlık şırınga içeren bir kutu (her şırınga 40 mg hyaluronik asit ile 2 mİ tampon solüsyonu içerir.) Sterilize şırıngalar.

Önceden doldurulmuş tek kullanımlık şırınga içeren bir kutu (her şırınga 80 mg hyaluronik asit ile 4 mİ tampon solüsyonu içerir) sahip kutular. Sterilize şırıngalar.

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI

EASYAL (40 mg), eklem içi 2 mİ enjeksiyonu haftada bir kez, üç hafta boyunca uygulanır; doktor tarafından belirlenecek ve hastanın koşullarına bağlı olarak bu uygulama değişebilir, ilave tedaviye ihtiyaç varsa, 6 aylık bir süre beklenmelidir. Doktorun hastanın koşullarına bağlı olarak uygun görmesi halinde, aynı zamanda birden fazla eklem tedavi etmek mümkündür.

EASYAL (80 mg), eklem içi 4 mİ enjeksiyonu sadece bir kere uygulanır; doktor tarafından belirlenecek ve hastanın koşullarına bağlı olacak şekilde bu uygulama değişebilir, ilave tedaviye ihtiyaç varsa, 6 aylık bir süre beklenmelidir. Doktorun hastanın koşullanna bağlı olarak uygun görmesi halinde, aynı zamanda birden fazla eklem tedavi etmek mümkündür.

Artritli Diz Eklemi
EASYAL Tedavisinden Sonra
Artritli Diz Eklemi

Grafik, ürün kullanıldıktan sonra, EASYAL protokolünün ağrıyı azaltmada ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Enjeksiyondan sonra, hem fleksiyon hem de ekstansiyon hareketlerinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Hiçbir yan etki ya da sistemik reaksiyon gözlenmemiştir.